astigmatizam


astigmatizam
astigmatism
* * *
• astigmatism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • astigmatizam — astigmatìzam m <G zma> DEFINICIJA pat. refrakcijska očna anomalija, ametropija uvjetovana razlikama u zaobljenosti refraktornih površina i posljedično lošim fokusiranjem slike na retini ETIMOLOGIJA a 1 + grč. stígma: točka …   Hrvatski jezični portal

  • astigmatičan — astigmàtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ima svojstva astigmatizma, koji se odnosi na astigmatizam ETIMOLOGIJA vidi astigmatizam …   Hrvatski jezični portal

  • astigmatičar — astigmàtičar m DEFINICIJA onaj koji boluje od astigmatizma ETIMOLOGIJA vidi astigmatizam …   Hrvatski jezični portal

  • anastigmat — anastìgmāt m <G anastigmáta> DEFINICIJA fiz. objektiv optičkog aparata izrađen od više leća; služi za korekciju sferne i kromatske aberacije, radijalnog astigmatizma i zakrivljenosti slike (posebno kod širokokutnih objektiva i kod velikih… …   Hrvatski jezični portal